Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

Výlov rybníka Metelka proběhl 14.října 2017, rybník Říhovka byl vyloven 21.10.2017. Přírůstky kapra hodnotíme jako dobré a i s množstvím můžeme být spokojeni. Nižští obsádka a intenzivnější krmení se na přírůstku velmi příznivě projevilo. Máme dostečně velkou zásobu pěkných ryb pro současné podzimní i jarní výsazení do sportovních vod. Mimo kapra bylo sloveno větší množství amurů, línů, několik štik a candátů. V našich vodách se dobře dařilo i sivenu americkému. Běžně se vyskytuje okoun říční, rak říční a úhoř. Ten byl vysazen loni v podobě monté a dnes má přibližně 20 cm. Z rybníku Váha se dostal až na rybník Metelka, a byl vrácen zpět do Váhy. Mimo uvedených druhů ryb je všude značné množství plevelných ryb, jako je střevlíčka východní, plotice, cejnek malý, karas, sumeček americký a další. Tyto ryby nepřišly nazmar a byly vysazeny přímo do toku Perlového potoka.

Bohatá vodní flora i fauna svědčí o zdravém prostředí našich vodních toků. Chraňme je!

 

Fotografie z obou výlovů najdete ve fotogalerii pod názvem:

METELKA 2017 

ŘÍHOVKA 2017