Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

V Ý P I S

 

VYHLÁŠKA ze dne 7. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů se mění:

 §12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.odstavec 2

 

 (2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

  1. a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
  2. b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.“.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.