Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

Výborová schůze se konala v neděli 19.března 2017.

Jarní výlovy:

bude pouze jeden a to 25. března rybník U Můstku.

Brigády:

v současné době již probíhají. Zájemci, nahlaste se telefonicky u Vladimíra Pluhaře, mobilní telefon 605 511 220. Počet brigádnických hodin je 10 a jejich odpracování je základní členská povinnost a podmínka pro vydání povolenky k rybolovu na další rok. V současné době se jedná o úklid kolem vod a rybárny, na rybárně, krmení ryb.

Volba nového předsedy:

Dosavadní předseda rybářského svazu rybářů z Lipnice Petr Matějka ukončil na vlastní žádost výkon této funkce z  důvodu  vysokého zaneprázdnění a ze zdravotních důvodů.

Novým předsedou byl jednomyslně zvolen

Karol Súkeník,  člen výboru, Lipnice nad Sázavou č.p. 299, číslo mobilu 602 365 544.

Petr Matějka mu bude v letošním roce pomáhat a ve výkonu funkce ho bude zapracovávat.