Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

 

 Boleslav Dlouhý odešel z našich řad.

 Byl dlouholetým členem naší   organizace, aktivně pracoval ve výboru, byl   rybářskou stráží.

 Čest jeho památce.

 

Vážení členové, pokud byste někdo z vás měl zájem pracovat jako rybářská stáž, přihlaste se předsedovi Karolu Súkeníkovi na mobil 602 365 544.

Dále přivítáme zájemce, kteří by chtěli být vedoucími kroužku mladých rybářů, naučili mladé rybáře základům sportovního rybolovu a rybářský řád.

Jako odměnu nabízíme zdarma roční povolenku k rybolovu ve svazových vodách Vč.  rybářského svazu.

 

Karol Súkeník