Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

RS, zČ.s., místní organizace Lipnice nad Sázavou

 

Odevzdávání sumářů úlovků a docházek za rok 2021 a prodej členských známek a povolenek na rok 2022.

 

Vážené rybářky, vážení rybáři!

 

Vzhledem k tomu, že je situace s Covidem nejistá stejně jako v loňském roce, jsme nuceni tomuto stavu podřídit systém odevzdání sumářů úlovků a docházek za rok 2021 a prodej členských známek a povolenek na rok 2022.

 

Členská schůze, kterou jsme pořádali  vždy v lednu, se konat zatím nebude. Schůzi svoláme, až to bude možné. Termín schůze, místo atd. bude včas oznámen na našich webových stránkách www.crslipnice.cz.

 

Řádně vyplněné sumáře úlovků a docházek za rok 2021 je, v souladu s rybářským řádem, nutné odevzdat nejpozději do soboty 15. ledna 2022, vhozením do schránky, která je umístěna u vchodu na Městský úřad v Lipnici nad Sázavou, náměstí č.p. 50

nebo

zasláním poštou na adresu Český rybářský svaz  Lipnice nad Sázavou č.p.50, PSČ 582 32

V případě odevzdání nesprávně vyplněného nebo nevyplněného sumáře může být účtován poplatek 100 Kč.

Dále připomínáme, že ten kdo neodevzdá zmíněné dokumenty do 15.1.2022, nemá nárok na novou povolenku na rok 2022.

 

Výdej nových povolenek a placení známek na rok 2022

V sobotu 15. ledna 2022 a v sobotu 12. února2022 v naší rybárně v Lipnici nad Sázavou, vždy od 12.00 do 18.00 hodin.

Další možností je dohodnout si termín s paní Hanou Literovou, tel. 603 883 865, přímo na Městském úřadu v Lipnici nad Sázavou.

 

Rybolov na Statkovém rybníčku bude zahájen 18. dubna 2022 (Velikonoční pondělí).

Případné školení a zkoušky pro získání prvního rybářského lístku zorganizujeme až dle pokynů ČRS, pokud možno v jednotném termínu (bude oznámeno opět na webových stránkách).

 

Prosíme o trpělivost a vstřícnost. Případné změny uveřejníme na našich webových stránkách www.crslipnice.cz. Je tam přístup i z oficiálních webových stránek Města Lipnice nad Sázavou v rubrice Spolky a kluby.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně krásných zážitků u vody.

 

V Lipnici nad Sázavou dne 15.12.2021.

 

Za výbor organizace:

 

Petr Matějka v.r.,

místopředseda

tel. 737 362 124