Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČRS, z.s., MO Lipnice nad Sázavou

 Členská schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Lipnice nad Sázavou se bude konat v sobotu 12. ledna 2019 v 15.00 hodin na internátě bývalého kamenického učiliště (dnes SOŠ)  v  Lipnici nad Sázavou.
Již od 13.00 hodin je možné odevzdat povolenku z roku 2018 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích,  zaplatit  členské příspěvky na rok 2019 (známka 500 Kč) a zakoupit povolenku na rok 2019 (ceny viz www.crslipnice.cz) . Přesně od 15.00 hodin pak proběhne vlastní schůze a po jejím ukončení bude dále možno pokračovat v nákupu povolenek a známek.
Těm, kteří se nemohou z vážných důvodů schůze zúčastnit připomínám, že povolenku, včetně vyplněného záznamu o úlovcích, je nutno odevzdat nejpozději do 15.1.2019. Bez splnění této povinnosti nemůže být nová povolenka vydána.
 
Petrův zdar!
                         Petr Vitera                                               Karol Súkeník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

 

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.

 

Úplné znění vyhlášky naleznete zde: http://www.rybsvaz.cz/download/aktuality/userfiles/00000319/files/197_2004.pdf

Informace byla převzata z http://www.rybsvaz.cz