Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

 

     V sobotu dne 6.11.2021 od 8:00 hod. ráno musíme vyspravit hráz rybníka Říhovka

     u silnice z Broumové Lhoty na Lipnici n/S.

     Kdo z rybářů by mohl přijít pomoci, tak bude velmi vítán. Opravdu je to nutné a dopoledne

     by mělo být hotovo. Všem kdo přijde předem díky.

     Petr Matějka

Výbor ČRS Lipnice oznamuje svým členům, že proběhne výlov rybníků Metelka , U Můstku a Volichov v těchto termínech :

23.10.2021 - výlov rybníka Metelka

30.10.2021 - výlov rybníků U Můstku a Volichov

 

Tradiční pomocníky při výlovech prosíme o pomoc a zveme i všechny ostatní členy.

 

Zastupující předseda Petr Matějka

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybářská dovolená ve Španělsku na řece Ebro

Předseda naší organizace p. Súkeník nám nabízí možnost rybářské dovolené v kempu na řece Ebro.

Bližší informace najdete na stránkách  www.ebrokemp.cz

 

 Boleslav Dlouhý odešel z našich řad.

 Byl dlouholetým členem naší   organizace, aktivně pracoval ve výboru, byl   rybářskou stráží.

 Čest jeho památce.

 

Vážení členové, pokud byste někdo z vás měl zájem pracovat jako rybářská stáž, přihlaste se předsedovi Karolu Súkeníkovi na mobil 602 365 544.

Dále přivítáme zájemce, kteří by chtěli být vedoucími kroužku mladých rybářů, naučili mladé rybáře základům sportovního rybolovu a rybářský řád.

Jako odměnu nabízíme zdarma roční povolenku k rybolovu ve svazových vodách Vč.  rybářského svazu.

 

Karol Súkeník