Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

Důležité sdělení pro členy.

Z důvodu migrace členů naší MO Lipnice n/S  do nového informačního systému RIS zavedeného u Českého rybářského svazu je nutné zadat ručně do RIS tyto informace o členech naší MO. :

Osobní údaje

Jméno

Příjmení

Datum narození

Místo narození

Jméno zákonná zástupce (u dětí)

Legitimace, rybářský lístek a povolenky

Číslo členské legitimace

Číslo rybářského lístku

Místo vydání ryb. lístku – uveďte název orgánu, který rybářský lístek vydal

Platnost ryb. lístku do – uveďte datum, do kdy je rybářský lístek platný; případně napište („neurčito“)

Čísla povolenek – uveďte čísla povolenek, které byly členovi prodány na rok 2024,

 

Adresa (trvalého pobytu), korespondenční adresa

 

Kontakty

Email  ,Telefon

Členství

Datum zahájení členství – uveďte datum prvního přijetí za člena ČRS (tedy datum, kdy byl člen poprvé přijat do libovolné MO v rámci ČRS)

 

Zdravotní postižení

Stupeň postižení  (ZTP,ZTP/P)

Číslo průkazu – je-li k dispozici, vyplňte pro osobu se zdravotním postižením číslo průkazu osoby se zdravotním postižením OZP

Platnost průkazu

Toto jsou základní informace pro možnost vydání členské známky a povolenky v systému RIS.

Pokud nebude poplatek za členství a následně povolenka zadána do RIS je neplatná a můžou nastat potíže s rybářskou stráží.

Proto prosíme ve Vašem zájmu o co nejrychlejší zaslání požadovaných dat na emailovou adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pete Newman,  předseda MO ČRS Lipnice nad Sázavou